Czesne

Opłaty związane z pobytem dziecka w przedszkolu obejmują:

Wpisowe:

500 zł/jednorazowe

Czesne:

850 zł/miesiąc

Wyżywienie:

15 zł/dzień