Kadra przedszkolna

Kadrę pedagogiczną tworzy zespół wykwalifikowanych i kreatywnych nauczycieli z doświadczeniem w pracy z Dziećmi, dbających o ciepłą i przyjazną atmosferę.


Dlaczego jest ona tak bardzo ważna?

Nauczyciel jest obok Rodziców jednym z pierwszych wzorców dla Dziecka, pod opieką którego spędza ona ogromną część czasu.


Od jego zaangażowania, wiedzy i doświadczenia zależy jak wiele Dziecko nauczy się w okresie przedszkolnym w każdej sferze swojego rozwoju – począwszy od rozwoju fizycznego (bezpieczeństwa, higieny i żywności), poprzez rozwój społeczny i emocjonalny (układanie relacji z innymi ludźmi, umacnianie się w poczuciu własnej wartości), a skończywszy na rozwoju intelektualnym. W tym celu nasi nauczyciele stale podnoszą swoje kwalifikacje, biorąc aktywny udział w licznych kursach, szkoleniach.


Pracownicy przedszkola to osoby dla których praca z Dziećmi jest pasją. Dzięki ciepłej i rodzinnej atmosferze każde Dziecko w naszym przedszkolu bardzo szybko wytwarza silną więź zarówno z wychowawcą grupy, jak i innymi dziećmi. Właśnie te więzi i poczucie przynależności do grupy zapewniają naszym przedszkolakom poczucie stabilności i bezpieczeństwa.


Cała Kadra Pedagogiczna oraz Dyrekcja Przedszkola "Promyczek" Bielsko-Biała ukończyła szkolenie z pierwszej pomocy przedmedycznej.