Program nauczania

Jesteśmy świadomi, jak ważna jest edukacja dla każdego dziecka. Naszą ideą jest zapewnienie jak najlepszych warunków do tego, aby nasze przedszkolaki mogły się prawidłowo rozwijać.


Nasze przedszkole opiera swą działalność na podstawie programowej MEiN.

Realizujemy program wychowania przedszkolnego „Planeta dzieci. Prawda, dobro, piękno w świecie wartości” autorstwa Jolanty Wasilewskiej. Program ten prezentuje koncepcję wielowymiarowego podejścia do rozwoju dziecka. Zintegrowane działania nauczycieli opierają się na stymulacji każdej sfery rozwoju (fizycznej, emocjonalnej, społecznej i poznawczej), co stwarza doskonałe warunki do harmonijnego i zrównoważonego rozwoju każdego naszego przedszkolaka. Główny nacisk autorka programu kładzie na szeroko rozumiane wartości w życiu dziecka i to wokół nich skoncentrowane są wszelkie nasze działania. Skupiamy się więc w naszej pracy na umożliwieniu dzieciom poznawania własnych emocji, utożsamiania się z nimi i kierowania nimi w podejmowaniu decyzji i postępowaniu. Zgodnie z ideą Pozytywnej Dyscypliny nasi nauczyciele nie prezentują podejścia autorytarnego, lecz są przyjaciółmi przedszkolaków, pełniąc rolę „liderów współpracy”. Wspierają dzieci w procesie rozwiązywania konfliktów czy problemów podsuwając pomysły oraz  wzmacniając w nich poczucie przynależności i znaczenia w grupie. W naszym przedszkolu duży nacisk kładziony jest także na godność i szacunek każdego dziecka. Zapewniamy naszym podopiecznym poczucie bezpieczeństwa oraz miłą i przyjazną atmosferę.


Wiemy, że każde dziecko rozwija się we własnym tempie, toteż niezwykle ważna jest dla nas indywidualizacja podejścia i pracy z dziećmi. Staramy się dopasowywać treści edukacyjne nie do wieku rozwojowego dzieci, ale do strefy ich aktualnego i najbliższego rozwoju. Służą temu m.in. zajęcia dodatkowe  - rytmika, język angielski, język włoski, zajęcia kynoterapeutyczne, nauka gry w szachy. W pracy dydaktyczno-wychowawczej wykorzystujemy zarówno tradycyjne, jak i innowacyjne metody oraz formy pracy takie, jak:

    • Metoda Dobrego Startu M. Bogdanowicz
    • Dziecięca Matematyka E. Gruszczyk – Kolczyńskiej
    • Odimienna Metoda Nauki Czytania wg. I. Majchrzak
    • Pedagogika zabawy Klanzy
    • Rytmika Carla Orffa
    • Metoda wychowania muzycznego Emila Jaquesa Dalcroze’a
    • Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne
    • Aktywne słuchanie muzyki według Batii Strauss.


Staramy się, aby przedszkolaki czuły się u nas wyjątkowo, bo przecież każde dziecko to Promyczek.


Zajęcia dodatkowe:
Zajęcia dodatkowe uzupełniają codzienną pracę dydaktyczną.
W ramach czesnego zapewniamy:
- język angielski,
- język włoski,
- gimnastykę ogólnorozwojową,
- rytmikę z elementami tańca,
- nauka gry w szachy,
- zajęcia logopedyczne,
- dogoterapię,
- zajęcia artystyczno-plastyczne,
- zajęcia kulinarne.

Atrakcje w przedszkolu:
Nie zapominamy także o nieodzownym elemencie towarzyszącym wiekowi przedszkolnemu, czyli o dobrej i pełnej radości zabawie podczas uczęszczania do naszej placówki.
W ramach czesnego organizujemy:
- Pasowanie na przedszkolaka
 - Bal dyniowy / Bal jesienny
 - Andrzejki
- Mikołajki
- Jasełka
- Dzień Babci i Dziadka
- Bal karnawałowy
- Powitanie wiosny / pożegnanie zimy
- Dzień Mamy i Taty
- Dzień Dziecka
- Piknik Rodzinny.
oraz:
- spacery i wycieczki,
- wizyty teatrzyków,
- koncerty muzyczne,
- wizyty gości specjalnych.